Back

Prezentare Calitate Aer

            Măsurarea şi evaluarea calităţii aerului înconjurător în Sistemul naţional de evaluare şi gestionare a calităţii aerului are la bază Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator .

În judeţul Bihor monitorizarea calităţii aerului se realizează prin intermediul a 4 staţii automate şi o stație semiautomată (prin metodele manuale prevăzute în STAS 12574/1987- aer în zonele protejate) și 2 rețele locale de supraveghere.

  • Staţiile automate:  amplaste în trei puncte din mun. Oradea şi în localitatea Ţeţchea fiind monitorizaţi on-line poluanţii: CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10/PM2,5 (pulberi în suspensie PM cu Ø≤10µm/2,5 µm), BTX (benzen, toluen, xilen la 2 stații), parametrii meteo;
  • Staţia  semiautomată:  la sediul APM Bihor se monitorizează poluantul pulberi în suspensie totale (PST);
  • 2 rețele de supraveghere calitate aer:
  • Reţeaua de supraveghere pulberi sedimentabile cuprinde 14 puncte amplasate în judeţul Bihor;
  • Calitatea precipitaţiilor este monitorizată în trei locaţii din mun. Oradea (sediul APM Bihor, zona Oradea nord și stația meteo Oradea).

              Modalităţi de informare a publicului:                                                        

  • panou exterior de informare – la sediul APM Bihor;
  • panouri interioare de informare –la sediul APM Bihor şi la Primăria Aleşd (momentan defecte);
  • buletin informativ zilnic şi lunar postat pe site – ul:  http://apmbh.anpm.ro;
  • site național: www.calitateaer.ro