Lista activităţilor care intră sub incidenţa IPPC-Anexa 1 din Legea 278/2013

Instalaţii care se încadrează sub incindenţa Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale