Conducere

 

Lista persoanelor cu funcții de conducere din APM Bihor

   

Numele și prenumele

Funcția

CALAPOD  Adriana

( CV )

Agendă Director Executiv 

Director executiv

  (Atribuții conform R.O.F)
 

MARE Timea

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

BOROTA Dorin

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare 

CIUPLEU Monika

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu