Conducere

 

 

Lista persoanelor cu funcții de conducere din APM Bihor

   

Numele și prenumele

Funcția

 CALAPOD Adriana

CV
Agendă Director Executiv 

Director executiv

  (Atribuții conform R.O.F)
 

MARE Timea

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

BOROTA Dorin

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare 

CIUPLEU Monika

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu