Back

Anunţ public si Decizia de incadrare pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Construire lucrări de foraje și excavări pentru efectuarea studiilor și prospecțiunilor geologice a minereului polimetalic și a minereului de molibden perimetrul Nucet est județul Bihor “. Titular titular S.C. REMAT GROUP MANAGEMENT S.R.L.

   

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM BIHOR  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul  "Construire lucrări de foraje și excavări pentru efectuarea studiilor și prospecțiunilor geologice a minereului polimetalic și a minereului de molibden perimetrul Nucet est județul Bihor   "

titular  S.C. REMAT GROUP MANAGEMENT S.R.L. , București, str. B-dul Mircea Eliade , nr. 14

    Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, str. Dacia , nr. 25/A în zilele de luni – vineri , între orele 9-14 , precum şi la următoarea adresă de internet www. apmbh.ro

Proiectul acordului de mediu 

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APMBihor , în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de    03.06.2015.