Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale

Directiva 2010/75/UE  privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)  are drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile,acoperă ca zonă de reglementare următoarele directive:
  • Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC)
  • Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (LCP)
  • Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor
  • Directiva 1999/13/CE a Consiliului din11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi și instalaţii
  • Directiva 78/176/CE privind deșeurile din industria dioxidului de titan
  • Directiva 82/883/CE privind modalităţile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan
  • Directiva 92/112/CE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deșeurile din industria dioxidului de titan