Anunț-Redeschidere Sesiunea de raportare emisii F2

Sesiunea de raportare F2 este deschisă în perioada 28 - 30 octombrie 2020

Anunț-Deschiderea sesiunii de raportare IPPC, EPRTR, COV cu date din anul de raportare 2019

Stimați colaboratori,

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

 

Prin prezenta, vă informăm că având în vedere prevederile  ,, Deciziei nr.6745 din 23.09.2019 de punere în aplicare a comisiei de stabilire a formatului și a periodicității datelor care trebuie furnizate de statele membre în scopul raportării în temeiul Regulamentului (CE) nr.166/2006 (EPRTR) al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare  a directivelor 91/689/CE  și 96/61/CE ale Consiliului”  sesiunea de raportare on line a operatorilor economici care intră în Regulamentul E-PRTR și sub Directiva Emisii Industriale (activitățile prevăzute în Anexa 1 IPPC și activitătile care utilizează solvenți organici – COV din instalații  Anexa7) se va deschide începând cu data de 17.02.2020.

IMPORTANT!!!! Anexăm prezentei

 1. Metodologia de raportare și calendarul raportării.
 2. Decizia privind Raportarea datelor pe EPRTR

 

Comentariile și eventualele dificultăți în procesul de raportare le puteți transmite astfel:

 • cele legate de sistem – echipei SIM ANPM – la adresa suportsim@anpm.ro
 • cele legate de raportarea IPPC, E-PRTR și COV la telefon: 0259/444590, int.120, email: adriana.calapod@apmbh.anpm.ro, persoană de contact: Adriana Calapod, Șef serviciu Monitorizare și Laboratoare.

 


Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale

Directiva 2010/75/UE  privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)  are drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile,acoperă ca zonă de reglementare următoarele directive:
 • Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC)
 • Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (LCP)
 • Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor
 • Directiva 1999/13/CE a Consiliului din11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi și instalaţii
 • Directiva 78/176/CE privind deșeurile din industria dioxidului de titan
 • Directiva 82/883/CE privind modalităţile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan
 • Directiva 92/112/CE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deșeurile din industria dioxidului de titan