Raport de Mediu și Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Valea lui Mihai 2015-2020

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Valea lui Mihai 2015-2020   RAPORT DE MEDIU privind STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI VALEA LUI...

Planul de Management și Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSPA0103 Valea Alceului, varianta 2

Planul de Management al Sitului Natura 2000 ROSPA0103 Valea Alceului Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSPA0103 Valea Alceului

Planul de Management și Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSPA0067 Lunca Barcăului,varianta 2

Planul de Management al Sitului Natura 2000 ROSPA0067 Lunca Barcăului   Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSPA0067 Lunca Barcăului

Reactualizare P.U.G. și Regulament local de Urbanism - Oraș Valea lui Mihai

Reactualizare P.U.G. Oraș Valea lui Mihai       Regulament local de Urbanism - Oraș Valea lui Mihai

Plan de Management Integrat și Regulament al sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia și al Rezervaţiei 2187. Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului.

Plan de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia, Sit de Importanţă Comunitară şi al Rezervaţiei 2187. Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului.   ...

Planul de Management Integrat al Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes

Planul de Management Integrat al Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Ş es Regulament Formularul Standard

Plan de Management al Sitului Natura 2000 ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului-Varianta II

  Plan de Management al Sitului Natura 2000 ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului-Varianta II   Plan de managenet- Stare de conservare a...

Planul de Management Integrat și Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes,Versiunea V.02

  Planul de Management Integrat al Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes   Regulamentul (Anexa nr. 3 la Planul de Management ROSCI0322)

PLAN de MANAGEMENT al Sitului Natura 2000 ROSCI 0062 Pădurea Craiului - Defileul Crișului Repede

PLAN de MANAGEMENT  al  Sitului Natura 2000 ROSCI 0062 P ă durea Craiului - Defileul Cri ș ului Repede Part.1 Part.2 Part.3 Part.4 ...