Back

Planul de menținere a calității aerului pentru județul Bihor

Legislația națională privind Planurile de Calitatea Aerului

  • Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
  • Hotărârea nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a Planurilor de menținere a Calității aerului
  • Directiva 2008/50/CE  a Parlamentului European  și a consiliului privind calitatea  aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa

Planul de menținere a calității aerului pentru județul Bihor elaborat de Consiliul Județean Bihor depus la APM Bihor pe data de 04.11.2016 a fost supus dezbaterii publice pe data de 17.01.2017 și după definitivare a fost trimis spre avizare autorității publice teritoriale pentru protecția mediului și serviciului CECA din Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Planul de menținere a calității aerului poate fi consultat la adresa:    

www.cjbihor.ro/informatii-de-interes-public/informatii-de-mediu