Raport de Evaluare a implementării Legii Nr. 544/2001

Anul 2019   Anul 2018   Anul 2017   Anul 2016    

Legislație în domeniu

Legea nr. 544 din 200 1  privind liberul acces la informaţiile de interes public   HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de...

Informaţii de interes public conform Legii 544/2001. Formulare -tip

Persona responsabilă cu furnizarea informaţiilor publice: Natalia Șchiopu Tel. 0259-444590 e-mail:  office[@]apmbh.anpm.ro     Cadrul...