Legislație în domeniu

Legea nr. 544 din 200 1  privind liberul acces la informaţiile de interes public   HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de...

Informaţii de interes public conform Legii 544/2001. Formulare -tip

Persona responsabilă cu furnizarea informaţiilor publice: Loredana Tîrb Tel. 0259-444590 e-mail:   loredana.tirb[@]apmbh.anpm.ro     ...