Back

Raport anual privind starea factorilor de mediu în Județul Bihor pentru anul 2019

CUPRINS
 

I. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR  

II. APA  

III. SOLUL 

IV. UTILIZAREA TERENURILOR

V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA                                                       

VI. PĂDURILE 

VII. RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE 

VIII. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII