Legislatie EPRTR

Hotărâre nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE


Ghid pentru implementare, Formular de raportare PRTR

 

Document ghid pentru implementarea PRTR european


FORMULAR DE RAPORTARE
 

  Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.  Adresa pe care o puteţi accesa pentru consultarea Registrului E-PRTR este următoarea: http://prtr.ec.europa.eu.