Ghid pentru implementare, Formular de raportare PRTR

 

Document ghid pentru implementarea PRTR european


FORMULAR DE RAPORTARE
 

  Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.  Adresa pe care o puteţi accesa pentru consultarea Registrului E-PRTR este următoarea: http://prtr.ec.europa.eu.