Biroul de presă

Reprezentantul instituţiei în relaţia cu mass-media naţională şi locală este d-na consilier Loredana TÎRB

Date de contact: Tel. 0259 444590 
                                  
                            E-mail :
loredana.tirb@apmbh.anpm.ro