Biroul de presă

Reprezentantul instituţiei în relaţia cu mass-media naţională şi locală este d-na consilier Dorina RADOVEȚ

Date de contact: Tel. 0259 444590 int.115;
                                  0787 721039
                            E-mail :
dorina.radovet@apmbh.anpm.ro