Biroul de presă

Reprezentantul instituţiei în relaţia cu mass-media naţională şi locală este d-na consilier Dorina RADOVEȚ

Date de contact: Tel. 0259 444590  int.115
                                  
                            E-mail :
dorina.radovet[@]apmbh.anpm.ro