Back

Anunţ public-Decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de construcții pentru podurile situate pe DN 19B Km 36+400, Km 38+402, Km 39+760”, titular C.N.A.I.R. SA – DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI Cluj prin SC Drumex SRL

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de construcții pentru podurile situate pe DN 19B Km 36+400, Km 38+402, Km 39+760, amplasat în comuna Suplacu de Barcău, str. DN 19B, judeţul Bihor, titular: C.N.A.I.R. SA – DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI Cluj prin SC Drumex SRL

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor din municipiul Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, județul Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor din municipiul Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, județul Bihor, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, până la data de 27.05.2024.