Back

Anunț public- Decizia etapei de încadrare „Construire hală cu funcțiunea de producție, depozitare, administrativ, platforme auto și pietonale și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Petre P. Carp, nr. 16/A, nr. cad. 201503, judeţul Bihor, titular: SC REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire hală cu funcțiunea de producție, depozitare, administrativ, platforme auto și pietonale și împrejmuire teren propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Petre P. Carp, nr. 16/A, nr. cad. 201503, judeţul Bihor, titular: SC REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.06.2024 (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).

  

                 Data afişării anunţului pe site:

                              11.06.2024