Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Sălacea, județul Bihor” , titular COMUNA SĂLACEA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Sălacea, județul Bihor propus a fi amplasat în comuna Sălacea, satul Sălacea, nr. cad. 51232, judeţul Bihor, titular: COMUNA SĂLACEA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 25.05.2024 (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).