Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Remetea și Comunei Căbești, UP I Căbești-Remetea, județul Bihor”, titulari:COMUNA REMETEA și COMUNA CĂBEȘTI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru planul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând  Comunei Remetea și Comunei Căbești, UP I Căbești-Remetea, județul Bihor”, în suprafață de 145,6 ha, amplasate pe raza UAT Budureasa, județul Bihor, titulari: COMUNA REMETEA și COMUNA CĂBEȘTI.

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.