Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Înființare anei treceri la nivel provizori , km 671 + 455 CFR , pe linia CF 400 Episcopia Bihor – Halmeu, între stațiile Biharia – Diosig, amenajat cu dale de beton armat ”, titular TRAMECO S.A.

 APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “ Înființare anei treceri  la nivel provizori , km 671 + 455 CFR , pe linia CF 400 Episcopia Bihor – Halmeu, între stațiile Biharia – Diosig, amenajat cu dale de beton armat ”, propus a fi realizat in   comuna Biharia, nr. cad. 1281, 846,1185 ,jud. Bihor.

   Decizia  autorității de mediu precum și informațiile relevante  pentru luarea deciziei pot fi  consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro., și la sediul titular S.C. TRAMECO S.A. , Oradea , str. șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor).
    Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Bihor , din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A,   in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.