Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Modernizarea infrastructurii de apă, apă uzată și apă pluvială în aria Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest în UAT Șimian, UAT Cherechiu, UAT Sâniob, UAT Diosig și UAT Derna”, titular ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD VEST

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, nu este necesară evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de apă, apă uzată și apă pluvială în aria Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest în UAT Șimian, UAT Cherechiu, UAT Sâniob, UAT Diosig și UAT Derna”, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan comuna Cherechiu satele Cherechiu, Cheșereu, Târgușor, oraș Șăcuieni, nr.cad.54090, 55562, 54123, 50590, 50603, 51273, 50591, 50592, 50595, 50593, 50596, 50883, 50605, 50604, 50611, 50608, 50606, 51461, 51281, 50599, 50602, 50601, 50600, 50594, sau identificat prin CF nr.50603, 51281, 50599, 50602, 50601, 50600/2023 – Cherechiu, CF nr. 51273, 50883, 50605, 50604, 50611, 50608, 50606/2023 – Cherechiu, Cheșereu, CF nr. 50590, 50591, 50592, 50595, 50593, 50596, 50594/2023 Cherechiu, Târgușor,CF. Nr. Cherechiu , DN 19 (km 45+680 – km 50+148), CF nr.54090, 55562, 54123/2023 Săcuieni, satul Cătun Barantău nr CF 50672/2023- Șimian nr. 55, CF nr. 52603/2023-Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos, CF nr. 53998/2023-Valea lui Mihai, satul Diosig nr CF 54703, 54706, 54702, 54720, 54687, 56735, 57246, 54701, 57226, 57223,57239, 57238, 57237, 57241, 57243, , satele Ciuhoi, Sfârnaș nr. CF 53330, 53324, 53121, 53117, 53334, 53336, 53122, 53321, 52999, 53332, satul Dernișoara și Tria nr CF 51782, 51774, 51023, 51540, județul Bihor, titular: ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ  ZONA NORD VEST

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni - joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.05.2024 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).