Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Obținerea autorizației de construire pentru:Lucrări de interes public local pentru amenajarea de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv – amenajare GRĂDINĂ URBANĂ NUFĂRUL, în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov", , titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Obținerea autorizației de construire pentru:Lucrări de interes public local pentru amenajarea de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv – amenajare GRĂDINĂ URBANĂ NUFĂRUL, în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov", propus a fi amplasat în Municipiul Oradea, str. Meiului, nr. CF 217252, 217236, 162075, 1467, 292, 153584, 163583, județul Bihor,

 

Titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri  până la data de ......(în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ) pe pagina de internet a APM BIHOR.