Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „ Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale”, titular: COMUNA VIIȘOARA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor HG  nr. 1.076 din 2004 pentru PUZ – Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale”, comuna Viișoara, sat Viișoara, nr. cad. 50616, judeţul Bihor,  titular: COMUNA VIIȘOARA cu sediul în comuna Viișoara, nr. 227, judeţul Bihor.

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului în  categoria  celor

pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

 

Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A, tel. 0259.444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).