Back

Anunț public-Ședința de dezbatere publică a documentației de susținere a obținerii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea "Fermă de creștere găini ouătoare cu capacitatea de 60.000 capete, în comuna Tămășeu". Ședința se va desfășura la data de 20.09.2016 ora 15.00 ,la Primăria Comunei Tămășeu. Titular SC NUTRIAVI SRL