Back

Anunț public-Ședinţa de dezbatere publică a solicitǎrii A.I.M pentru activitatea, prevǎzutǎ în Anexa I Legea 278 / 2013, 5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, ,titular S.C. STILO EVORA S.R.L, în data de 24.02.2016, ora 14 la Primăria Suplacu de Barcău

APM BIHOR anunţă  organizarea  şedinţei de dezbatere publică a solicitǎrii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea, prevǎzutǎ în Anexa I  Legea 278 / 2013,

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

b. tratare fizico-chimică.

    5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

 ,titular S.C. STILO EVORA S.R.L.,  în data de 24.02.2016, ora 14 la Primăria Suplacu de Barcău .  Documentaţia de susţinere a solicitǎrii pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta zilnic, între orele 0900 - 1600, până la data 23.02.2016 , la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, b-dul Dacia nr. 25/A, Oradea. Propunerile justificate ale publicului privind solicitarea de autorizare integratǎ se pot transmite zilnic, până la data de 23.02.2016,  la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, telefon 0259-444590, fax 0259-406588,      e-mail: office@apmbh.anpm.ro