Back

Anunţ-Şedinţa de dezbatere publică a alternativei finale a planului si a raportului de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL – „ Exploatare calcar în perimetrul temporar de exploatare – Podul Pancului ”în data de 08.02.2016, ora 14.00, în localitatea Aștileu ( Primăria Aștileu).Titular: S.C. NESSSU COMPREST S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor vă invită să participaţi în data de 08.02.2016, ora 14, în localitatea Aștileu ( Primăria Aștileu) , str. Principală ,nr. 202, la şedinţa de dezbatere publică a alternativei finale a planului si a raportului de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL – „ Exploatare calcar în perimetrul temporar de exploatare – Podul Pancului ” în localitatea Călățea, comuna Aștileu, nr. cad. 51137, jud. Bihor.

Titular: S.C. NESSSU COMPREST S.R.L., cu sediul in sat Vadu Crișului , nr. 233/A, in vederea obţinerii avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. Raportul de mediu şi alternativa finală a planului se pot consulta zilnic între orele 800-1400 la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A, până pe data de 07.02.2016, inclusiv (cu o zi inainte de data dezbaterii publice). Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu şi la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până pe data de 07.02.2016 (data dezbaterii publice) la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A, fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro