Back

Anunț -Ședinţa de dezbatere publică a solicitǎrii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea, prevǎzutǎ în Anexa I Legea 278 / 2013, Pct. 4. Industria chimică. 4.1 Producerea compuşilor chimici organici, în data de 10.03.2017, ora 12 la Primăria Marghita. Titular S.C. ENERGY AGROCOMERȚ S.R.L.

APM BIHOR anunţă  organizarea  şedinţei de dezbatere publică a solicitǎrii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea, prevǎzutǎ în Anexa I  Legea 278 / 2013, Pct. 4. Industria chimică. 4.1 Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt: b) hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii şi amestecurile de esteri, acetaţii, eterii, peroxizii şi răşinile epoxidice ,titular S.C. ENERGY AGROCOMERȚ S.R.L.,  în data de 10.03.2017, ora 12 la Primăria  Marghita .  Documentaţia de susţinere a solicitǎrii pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta zilnic, între orele 0900 - 1600, până la data 09.03.2017 , la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, b-dul Dacia nr. 25/A, Oradea. Propunerile justificate ale publicului privind solicitarea de autorizare integratǎ se pot transmite zilnic, până la data de 09.03.2017,  la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, telefon 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro