Back

Anunț-Ședința dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul “Lucrări de extindere a carierei din Hotar ,comuna Țețchea în perimetrul de exploatare Hotar Vest, pentru exploatare zăcământ de marnă și nisip ”,in data de 24.03.2017 ora 12:00, la sediul Primăriei Țețchea. Titular S.C.HOLCIM ( ROMÂNIA) S.A

 

APM BIHOR  anunta publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului  asupra mediului și de evaluare adecvată  pentru  proiectul  “Lucrări de extindere a carierei din Hotar ,comuna Țețchea în perimetrul de exploatare Hotar Vest, pentru exploatare zăcământ de marnă și nisip ”, care va avea loc la sediul Primăriei  Țețchea , din localitatea Țețchea , in data de  24.03.2017 ora 12:00.,titular  - S.C.HOLCIM ( ROMÂNIA) S.A., localitatea Chistag,str.Viitorului,nr.2  jud.Bihor.

Raportul  poate  fi consultat la sediul APM Bihor Oradea b-dul Dacia nr.25/A zilnic intre orele 8-14.Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bihor pana la data dezbaterii publice de 23.03.2017.