Back

Dosare Suplimentare la invitatia CAT din data de 22.09.2021

Dosare Suplimentare la invitatia CAT din data de 22.09.2021

 

SC OMV Petrom SA prin SC Iken Construct Management SRL, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente Sondei 18 Mihai Bravu”, propus a fi amplasat în comuna Roșiori, sat Mihai Bravu nr.topo 2361/34, CF 51821
 
Comuna Girișu de Criș,  Actualizare PT- Alimentare cu gaze naturale a loc. Girișu de Criș și Tărian, Jud. Bihor – Faza III, etapa II – str. Olosig – loc. Tărian și strada Câmpului – loc. Girișu de Criș”, propus a fi amplasat în intravilanul loc. Tărian și Girișu de Criș nr. cad. 54648 și 54624
 
Ardelean Vasile - Sergiu, cu domiciliul în Beiuș,  pentru proiectul Construire casă de vacanță pe piloni din lemn fără fundație”, propus a fi amplasat în Comuna Pietroasa, trup Boga nr. cad. 51365
 
 
PÂRVULEȚ MIHAI, AXINTE VIORICA, MADA VALENTINPUZ - Parcelare terenuri cu nr. cad. 67764, 67763, 67762 pentru locuințe, propus a amplasat în comuna Sânmartin, satul Cihei, nr. cad. 67764, 67763, 67762, GF;
SC MIRUS ABC SRL prin Rus RodicaPUZ - Extindere zonă comercială pentru construire spații comerciale și spații de depozitare, propus a fi amplasat în Salonta, str. Tincii, nr. 9-15, nr. cad. 113386, 103523, 103524, 110184, GF;
SC DANEXITO SRL prin Ilea Amalia MarianaPUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire hale - INL, propus a fi amplasat în comuna Lugașu de Jos, localitatea Lugașu de Jos, nr. cad. 51398 și 51143, GF;
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÂNTA ANASTASIA ȘI SFÂNTUL PETRU MOVILĂ PALEU prin Popa Vasile CosminPUZ - Înființare cimitir ortodox, propus a fi amplasat în comuna Paleu, satul Paleu, nr. cad. 59558, GF;
TOMUȚA GABRIEL, TOMUȚA IONELA LAVINIA, COLOMPAR NICOLAIE-ADRIANÎntocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan și lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare, localitatea Sântandrei, nr. cad. 9409, 59991, județul Bihor, propus a fi amplasat în comuna Sântandrei, satul Sântandrei, nr. cad. 9409, 59991, GF;