Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru ”PLAN URBANISTIC ZONAL - parcelare teren cu nr. cad. 71040 în vederea construirii de locuințe și servicii complementare locuirii, servicii turistice și de agrement ”, titular SECARĂ VASILE – VIRGIL