Back

Suplimentare nr. proiecte dezbătute in ședința CAT din 05.03.2020

Vă aducem la cunoștiință faptul , că la sedinta CAT din data de 05.03.2020, avem suplimentar proiectele:

Construire foraj apă pentru irigarea spațiilor verzi, propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Ogorului , nr. 214, nr. cad. 187995, județul Bihor, titular fiind: WDP DEVELOPMENT RO SRL prin GOLDE ORADEA SRL

Construire hală depozitare cereale, cântar și platformă betonată, propus a fi amplasat în comuna Tămășeu, satul Niuved, nr. C.F. 55253, judeţul Bihor, titular fiind: BĂRȚAN I. IOAN SERVICII AGRICOLE I.I.

si

 următoarele  AIM- uri:

  • A. I. M. – Emiterea deciziei  în vederea revizuirii Autorizației Integrate de Mediu,  conform  Legii 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și complectările ulterioare, pentru:
  1.  FLAVOIA TRANSCOM SRL – Instalație de creștere intensivă a păsărilor, în Leș, județul Bihor, rev. AIM nr. 9-BH din data de 21.12.2017;

 

  • A. I. M. – Luarea deciziei  pentru întocmire proiectului a  Autorizației Integrate de Mediu,  conform  Legii 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și complectările ulterioare, pentru:
  1. CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR- Stația de tratare mecano-biologică, Oradea, județul Bihor