Back

Suplimentare număr proiecte pentru sedința CAT din data de 10.12.2020

Vă aducem la cunoștiință , faptul că la sedința din 10.12.2020, mai avem suplimentar următoarele proiecte:

  1. OMV PETROM SA, Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului Parc 9 Suplac, județul Bihor, propus a fi amplasat în comuna Suplacu  de Barcău, satul Suplacu  de Barcău, nr.cad. 997, nr. C.F. 50901, județul Bihor;
  2. CONSTRUCȚII BIHOR SA, Întocmire DTAD, DTAC și obținere avize pentru desființare constructii existente C1,C2,C3,C4 și construire ansamblu locuințe colective, etapa 2, propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Ciheiului, nr. 35, nr. cad. 200725, 199979, județul Bihor,