Back

Legislaţia naţională privind zgomotul ambiant

Legislaţia naţională privind zgomotul ambiant

 

 • Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental
 • Ordin M.M.S.C. nr. 673/2013 pentru aprobarea componenţei şi regulamentului de funcţionare a comisiilor înfiinţate în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora
 • Ordin M.M.S.C. nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii comisiilor care se înfiinţează în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora
 • Ordin nr. 1311/861 din 24 mai 2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora
 • HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicată
 • OM nr.678/1344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor
 • OM nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot
 • OM nr. 720/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora
 • OM nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi noapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfaşoară activităţi industriale prevazute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
 • ORDIN nr. 831/1461 din 16 iulie 2008 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi al Ministrului Sanatăţii publice privind infiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora
 • Hotarâre nr. 1260 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea  Hotărârii Guvernului  nr.321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant
 • Hotarâre nr. 944 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea si completarea  Hotărârii Guvernului  nr.321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant