Back

Legislaţia naţională privind zgomotul ambiant

  

LEGEA  Nr. 121/2019 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.   (Publicată în: M.O  nr. 604 din 23 iulie 2019)

   Art.1 (2) Prezenta lege stabileşte cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale şi de cele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum şi de maşinile industriale mobile.

    ART. 15

    Până la data de 30 iunie 2022 se elaborează hărţile strategice de zgomot şi se aprobă datele aferente acestora, care prezintă situaţia anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturile principale.

    ART. 16

    Hărţile strategice de zgomot prevăzute la art. 15 se refac şi, dacă este cazul, se revizuiesc cel puţin la fiecare 5 ani de la data de 30 iunie 2022, de fiecare dată pentru anul calendaristic precedent.

    ART. 17

    Refacerea hărţilor strategice de zgomot presupune culegerea tipurilor de date utilizate la realizarea hărţilor strategice de zgomot precedente, actualizarea acestora, precum şi realizarea din nou a calculului de cartare a zgomotului utilizând metodele de calcul prevăzute la art. 12 sau 13, după caz.

    ART. 18

    Revizuirea hărţilor strategice de zgomot se realizează dacă se îndeplinesc în mod cumulat următoarele situaţii:

    a) după ce se refac hărţile strategice de zgomot;

    b) în situaţia în care hărţile strategice de zgomot refăcute diferă faţă de hărţile strategice de zgomot precedente.