Back

Legislaţia naţională privind zgomotul ambiant

  LEGEA  Nr. 121/2019 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. (Publicată în: M.O  nr. 604 din 23 iulie 2019)

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 189 din 18 iulie 2002, şi ale anexei la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 168 din 1 iulie 2015, cu excepţia apendicelor A - I care se transpun conform prevederilor art. 90.