Back

Legislaţie-Zgomot Ambiant-DIRECTIVE

  • Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

Descarca documentul Directiva 2002/49/EC

  • Recomandarea Comisiei din 6 august 2003 (2003/613/EC) cu privire la liniile directoare pentru revizuirea metodelor interimare de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul aeroporturar, zgomotul traficului rutier şi feroviar, precum şi datele de emisie aferente (En).

Descarca documentul Recomandarea Comisiei din 6 august 2003 (2003/613/EC