ANUNȚ

     În M.O. partea I, nr. 485/11.06.2020, a fost publicat Ordinul nr. 1150/2020 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu (A.M.) și a autorizației integrate de mediu ( A.I.M.). Aici gasiți: Ordinul nr. 1150/2020, Anexa1, Anexa 2.

Data intrării în vigoare : 11 iulie 2020

ATENȚIE  !

     Operatorii economici care au A.M. / A.I.M. emisă începând cu data de 8 septembrie sunt OBLIGAȚI să depună DOCUMENTAȚIE pentru obținerea vizei anuale cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data emiterii !

     Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA A.M./A.I.M. pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus !

 

ANUNȚ IMPORTANT !

AVÂND ÎN VEDERE INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ, PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19, VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE:

1) ESTE INTERZIS ACCESUL ÎN UNITATE A PERSOANELOR CARE PREZINTĂ SIMPTOME DE INFECTARE CU CORONAVIRUSUL SARS COV – 2;

2) ÎN SEDIUL A.P.M. SE VOR RESPECTA MĂSURILE DE PROTECȚIE INSTITUITE: MASCA DE PROTECTIE SI DEZINFECTAREA MAINILOR. SE VA RESPECTA DISTANTAREA FIZICA.

3) ESTE PERMIS ACCESUL PUBLICULUI DOAR ÎN ZONELE SPECIAL AMENAJATE ÎN HOLUL DE LA  PARTERUL INSTITUTIEI;

4) PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE VA FACE NUMAI PRIN ORDIN DE PLATĂ SAU PRIN MANDAT POŞTAL ÎN CONTUL APM BOTOȘANI:

  • Cont tarife mediu: RO44TREZ1165032XXX000377
  • Cod fiscal: 3372521

5) RECOMANDĂM CA DEPUNEREA DOCUMENTELOR SĂ FIE FĂCUTĂ PRIORITAR PRIN E-MAIL ȘI FAX.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE POT FI OBȚINUTE TELEFONIC SAU DE PE SITE-UL UNITĂȚII: http://apmbt.anpm.ro

CONTACT:

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botosani

Telefon: 0231 584 135 / 0231 584 136

Fax: 0231 584 139

Adresă email: office@apmbt.anpm.ro

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 

Pentru consultarea site-ului vechi APM Botosani click aici.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani a fost înfiinţatăla 1 august 1990, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

În prezent, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Contact:

Adresa: B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botosani
Telefon: 0231 584 135
Fax: 0231 584 139
Web: http://apmbt.anpm.ro
Cod fiscal: 3372521
Cont tarife mediu: RO44TREZ1165032XXX000377

 

Program de funcţionare:
Luni -Joi: 08.00 - 16.30
Vineri : 08.00 - 14.00

Program de audiente Director Executiv:
Joi: 10.00 - 12.00