Descriere

Reteaua Nationala de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului (RNSRM)

 

           

Sistem de măsură a radioactivităţii alfa şi beta în fond scăzut model MPC 2000


           Sarcinile R.N.S.R.M. constau în detectarea oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de radioactivitate a mediului, supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu, în scopul protecţiei populaţiei şi a mediului, în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică.          

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.) este parte integrată a sistemului de supraveghere a poluării mediului din subordinea Ministerului Mediului. Staţiile R.N.S.R.M. funcţionează în cadrul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului din fiecare judeţ.

         

Atribuţii specifice S.S.R.M. Botoşani în cadrul R.N.S.R.M.

 • efectuează monitorizarea continuă a factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie), şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
 • operează staţiile automate de monitorizare a radioactivităţii mediului la nivel judeţean, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de operare standard;
 • asigură desfăşurarea programului standard şi special de prelevare, pregătire, măsurare a radioactivităţii factorilor de mediu;
 • asigură verificarea, întreţinerea şi etalonarea corespunzătoare a echipamentelor din staţiile automate de monitorizare şi din laborator, cu respectarea referenţialelor şi procedurilor în vigoare, stabilite la nivel naţional;
 • participă la programele de intercomparare laboratoare, la nivel naţional şi internaţional;
 • asigură informaţiile necesare actualizării bazelor de date privind monitorizarea factorilor de mediu;
 • transmite A.N.P.M. raportările privind funcţionarea SSRM şi SNAARM din cadrul RNSRM, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • participă la derularea activităţilor în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, potrivit procedurilor specifice;
 • participă sub coordonarea A.N.P.M. la exerciţii de simulare a unei urgenţe radiologice sau accident nuclear derulate la nivelul RNSRM, naţional sau internaţional;
 • participă la instruirile organizate de către ANPM sau de alte instituţii abilitate;
 • răspunde, în limita competenţei, la sesizări primite de la persoane fizice şi juridice şi asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor primite de către APM, ANPM, din partea altor autorităţi publice centrale, Administraţia Prezidenţială, Parlament;
 • asigură furnizarea datelor şi informaţiilor necesare realizării informării publicului cu privire la calitatea mediului, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • asigură accesul publicului la informaţiile privind radioactivitatea mediului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • elaborează Raportul anual privind radioactivitatea factorilor de mediu la nivel judeţean, pe care îl transmite la ANPM;

Procedurile, metodologiile şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

 

Sistem de măsură a radioactivităţii alfa şi beta în fond scăzut

model MPC 900 DP