Raport privind starea factorilor de mediu

Cadru legislativ 

  • art.8 (2), lit. i) din Hotărârea nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 - privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
  • Hotărâre nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
  • art.75, lit. p) din Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului; aprobată prin modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportul anual privind starea mediului este structurat pe capitole, conform conţinutului cadru întocmit de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi transmis la APM Botosani de către ANPM, fiecare capitol abordând un anumit aspect privind problematica complexă a calităţii mediului şi presiunile exercitate de activităţile economico-sociale asupra mediului, la nivelul judeţului Botosani. Datele cu privire la starea calităţii factorilor de mediu în judeţul Botosani cuprinse în aceste rapoarte, sunt analizate atât în raport cu condiţiile de calitate a factorilor de mediu stabilite de standardele şi normele în vigoare, cât şi comparativ cu datele din anii anteriori, urmărindu-se evoluţia în timp a calităţii mediului.

Raportarea privind starea mediului este un mod prin care se aduce la cunoştinţa populaţiei, a organizaţiilor neguvernamentale şi a tuturor celor interesaţi, în maniera principiului transparenţei, informaţii şi evaluări referitoare la starea mediului, la eficienţa măsurilor luate pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi la stadiul implementării politicilor în domeniu. Pe de o parte, prin intermediul acestor informaţii, populaţia află care sunt efectele asupra mediului ale acţiunilor ei, iar pe de altă parte, clasa politică află care sunt efectele măsurilor pe care le-a luat şi ce alte acţiuni este nevoie să mai întreprindă pentru îmbunătăţirea stării mediului şi în beneficiul cetăţenilor. Practic, aceste rapoarte facilitează luarea de decizii în domeniul mediului şi contribuie semnificativ la educarea pentru protecţia mediului şi a resurselor naturale.

Rapoartele privind starea mediului sunt documente care descriu condiţiile mediului la nivelul anului de referinţă, precum şi tendinţele, cauzele şi previziunile acestora. Raportarea determină creşterea calităţii, accesibilităţii şi relevanţei datelor referitoare la mediu şi dezvoltare durabilă şi favorizează progresul spre atingerea obiectivelor ce trebuie monitorizate.

În ultimii ani, tendinţa privind elaborarea rapoartelor pentru starea mediului este de a nu caracteriza doar zona geografică respectivă din punct de vedere a mediului, ci de a avea o abordare integrată, astfel analizându-se atât interacţiunea dintre mediul natural şi societate, cât şi relaţia cauză - efect.