Descriere

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu – domeniul Deseuri,  sunt:

Coordonarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor la nivel local

Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor

Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor, prin asigurarea documentaţiei specifice

Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor

Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului

  Actele normative europene şi naţionale, precum şi textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislaţiei, împreună cu modificările şi corecturile sale succesive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Monitorul Oficial al României.