Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu - cf. ordin MMAP nr. 1150 / 27.05.2020

- Ordin MMAP nr. 1150 / 27.05.2020

Acte necesare:

 - Cerere viză anuală

 - Declaratie pe propria răspundere

- Plata sumei de 100 reprezentand contravaloarea: viză anuală autorizatie de mediu, in contul agenției.

Cont Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani – RO44TREZ1165032XXX000377 – cod fiscal 3372521.


Autorizatia de mediu

Autorizatia de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune.

 

Procedura de reglementare este stabilită prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu este dată în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Actele necesare la depunerea solicitării:

 

 • Cerere pentru emiterea Autorizației de mediu
 • Fișa de prezentare și declarație, conform Anexei nr. 2 din OM nr. 1798/2007
 • Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
 • Certificat constatator cu activitățile desfășurate la punctul de lucru, emis de Oficiul Registrului Comerțului
 • Plan de situație și plan de încadrare în zonă
 • Contracte pentru utilități și pentru preluarea deșeurilor
 • Actul pentru spațiu
 • Procesul verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare/acordul de mediu, întocmit de GNM-CJ Botoșani – unde este cazul
 • Dovada că a fost făcută publică solicitarea, conform Anexei nr. 3 din OM 1798/2007
 • Dovada achitării tarifului – 500 lei
 • Înregistrare online a cererii de autorizare la adresa http://raportare.anpm.ro .

 

Transferul Autorizaţiei de mediu

 

 • orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

 

Acte necesare pentru transfer: