OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

Având în vedere obligativitatea transpunerii legislaţiei comunitare, în noua calitate a României de stat membru în Uniunea Europeană,     având în vedere că obiectivul adoptării...

Hotărâre nr.1408 din 19/11/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

CAPITOLUL I   Dispoziţii generale    Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, în scopul...

Hotărâre nr.1403 din 19/11/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

CAPITOLUL I   Dispoziţii generale    Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie...