Back

Calitate aer

Evoluția calității aerului în judeţul Botoşani este monitorizată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani prin intermediul Staţiei Automate de Fond Urban BT – 1, staţie  inclusǎ în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Sunt monitorizaţi principalii poluanţi ai aerului:dioxid de sulf, oxizi de azotmonoxid de carbon, ozon, benzen, toluen, etilbenzen, xileni, pulberi în suspensie, precum şi parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditatea relativă, precipitaţiile.

Poluanţii atmosferici sunt monitorizaţi şi evaluaţi în conformitate cu Legea 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurǎtor.

„Normativul privind stabilirea indicilor de calitate a aerului in vederea facilitarii informarii publicului”, aprobat prin Ordinul MMDD nr. 1095/2007 stabileşte metodologia de informare a cetăţenilor prin introducerea termenilor de „indicele general de calitate a aerului” şi „indicele specific de calitate a aerului”.

          Indicele specific de calitate a aerului reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare poluant monitorizat.

          Indicele general de calitate a aerului este cel mai mare dintre indicii specifici.

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie sa fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzatori poluanților monitorizați.

Indicii generali şi specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1-6 şi fiecarui număr îi corespunde un cod de culoare.

Informarea cetăţenilor din municipiul Botoşani cu privire la  calitatea aerului se realizează prin afişarea orară automată a indicelui general pe panoul exterior situat în zona centrală a municipiului Botoşani, lângă Casa Cărţii, şi pe panoul interior  de la sediul APM Botoşani.

De asemenea, se calculează zilnic indicele general de calitatea aerului pentru ziua anterioară şi îl publică sub forma unui buletin informativ pe site-ul instituţiei. (http://apmbt.anpm.ro/articole/buletine_calitate_aer-163)

Conform legislaţiei actuale, în cazul înregistrării unor depăşiri este necesară întocmirea unor Planuri de  Calitate a Aerului care cuprind măsuri necesare încadrării sub valorile limită, într-un timp cât mai scurt posibil. Atunci când se înregistrează depășiri pentru mai muți poluanți, se elaborează Planuri integrate de calitate a aerului.

APM Botoşani elaborează împreună cu titularul de activitate și cu autoritățile implicate, planurile de acțiune pe termen scurt și monitorizează, împreună cu  autoritatea publică de inspecție și control în protecția mediului, aplicarea acestora.