Conducere si responsabilul cu difuzarea informatiilor publice

Agenda de lucru a Directorului executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, ing. Eugen Mateciuc: 

Agende dir 2021agende dir 2022agende dir 2023; 03-05.01.2024; 08-12.01.2024; 15-19.01.2024; 22-26.01.2024; 29.01-02.02.2024; 05-09.02.2024; 12-16.02.2024; 19-23.02.2024; 26.02-01.03.2024; 04-08.03.2024; 11-15.03.2024; 18-22.03.2024; 25-29.03.2024; 01-05.04.2024; 08-12.04.2024; 15-19.04.2024; 22-26.04.2024; 29.04-04.05.2024; 07-10.05.2024; 13-17.05.2024

- Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii - Mihalache Daniela

Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu - Dumitriu Narcisa

Sef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare - Boariu Dana

Compartiment Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane - Gabriela Rades

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei - Iolanda Sîncu