Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare a deseurilor de baterii şi acumulatori

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare a deseurilor de baterii şi acumulatori (link ANPM)