Back

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a deschis sesiunea de raportare privind inventarul și modul de gestiune al echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT, pentru anul 2014, cu utilizarea aplicaţiei electronice SIM-PCB.