Informatii de interes public - Legea 544/2001

Baza legala Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt: Documente internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: "...