Ordin nr.1179 din 5 august 2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi

Directiva 96/59 privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)

Hotărârea de Guvern 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 291/2005, HG 210/2007, HG 975/2007)

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009