Planul de management si regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0110 - Acumularile Rogojesti-Bucecea

Plan Management ROSPA0110 vol I Plan Management ROSPA0110 vol II Plan Management ROSPA0110 vol III Plan Management ROSPA0110 vol IV

Planuri de Management/Regulamente

Planuri de management si Regulamente aprobate pana la data de 31 mai 2016