Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)

Va informam ca s-a lansat WEB siteul european al Registrului E-PRTR conform prevederilor regulamentului nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. Adresa pe care o puteti accesa pentru consultarea Registrului E-PRTR este urmatoarea: http://prtr.ec.europa.eu