Responsabil pentru relatia cu presa

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani

Compartiment Relaţii Publice si Tehnologia Informatiei

 

Consilier Dumitriu Narcisa
Telefon: 0231 584 135
Telefon Interior: 111
E-mail: relatii.publice@apmbt.anpm.ro