Back

Reteaua de monitorizare a calitatii aerului

Statia de monitorizare:

In judetul Botosani functioneaza oStaţie automată pentru monitorizarea calităţii aerului – fond urban, aceasta este echipată cu analizoare automate de: SO2,NOx, CO, O3, COV-BTEX, prelevator cu debit scăzut pentru PM2.5, prelevator cu debit scăzut pentru PM10, analizor automat de pulberi echipat cu impactori interschimbabili pentru PM10.

Staţia este dotată si cu un sistem de monitorizare a datelor meteo, ce se realizează prin senzorii pentru direcţia si viteza vântului, de temperatura, umiditate relativă, presiune atmosferică, radiatie solară şi senzor de precipitaţii.

In vederea certificării finale a datelor de calitate din reţeaua RNMCA anual, se efectueazã revalidări şi recuperări de date lipsă. Acestea sunt utilizate pentru completarea Rapoartelor anuale de evaluare a calităţii aerului transmisă către Comisia Europeană, care pe baza lor va verifica stadiul  conformarii României la cerinţele Directivelor Europene de calitate a aerului.

Informatiile zilnice sunt validate in cadrul laboratorului si sunt transmise in baza de date a ANPM.      Poluanţii atmosferici sunt monitorizaţi şi evaluaţi în conformitate cu Legea 104_2011 - privind calitatea aerului înconjurãtor.