Back

REACH - CLP 2017 - Chestionare

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a demarat activitatea referitoare la actualizarea inventarului operatorilor economici care importă, produc, utilizează substanţe chimice ca atare, în amestecuri sau în articole pentru anul 2017, cu utilizarea aplicaţiei electronice SIM - SCP.

1. Substante chimice utilizate 2017- operatori economici

2. Import articole -2017- operatori economici

3. Amestec import 2017- operatori economici

4. Amestec export 2017- operatori economici