Back

ANUNȚ privind dezbaterea publică având ca obiect proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale