Legislatie si informatii ANPM

Gestionarea ODS in judetul Botosani

 

Substanţe  reglementate de Protocolul de la Montreal - Regulamentul    1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon

                                                                                                               

               Stratul de ozon protejează organismele care trăiesc pe Terra de radiaţiile ultraviolete (UV). În anii '80, oamenii de ştiinţă au observat o reducere a stratului de ozon stratosferic, din cauza emisiilor de substanţe chimice sintetizate de om. Această diminuare a stratului de ozon cauzează o creştere a radiaţiilor UV. Acestea sunt periculoase pentru om, căruia îi provoacă în special cancer de piele, sau pentru ecosisteme. Comunitatea internaţională s-a mobilizat, adoptând mai întâi Convenţia de la Viena, în 1985, apoi Protocolul de la Montréal, în 1987.

               Protocolul de la Montréal obligă părţile semnatare să elimine progresiv substanţele care diminuează stratul de ozon, conform unui calendar prestabilit. România a aderat la Protocol la data de 27.01.1993 prin Legea nr. 84/3.02.1993.

               Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, înlocuit apoi de Regulamentul 1005/2009, modificat prin Regulamentul nr. 744 în anul 2010, adaptează sistemul de măsuri la progresele tehnice şi la schimbările aduse Protocolului de la Montréal. Acest regulament vizează:

  • substanţele reglementate, cum ar fi clorofluorocarburile (CFC), halonii, tetraclorura de carbon, bromura de metil, hidroclorofluorocarburile (HCFC), tertaclorura de carbon,  etc. (a se vedea anexa I);
  • substanţele noi (a se vedea anexa II);
  • produsele şi echipamentele care conţin sau depind de aceste substanţe. 

Interdicţiile

Se interzic producţia, introducerea pe piaţă şi utilizarea substanţelor reglementate sau a produselor şi echipamentelor care conţin aceste substanţe, cu anumite derogări.

Se interzice utilizarea bromurii de metil începând cu 18 martie 2010, cu excepţia cazurilor de urgenţă, pentru a împiedica răspândirea paraziţilor sau a bolilor. Totuşi, această derogare este valabilă numai pentru o perioadă de cel mult 120 de zile şi pentru o cantitate de maximum 20 de tone.

Derogările

Substanţele reglementate pot fi produse, introduse pe piaţă şi folosite, sub rezerva condiţiilor de înregistrare și acordare a licenţelor, ca :

  • intermediari de sinteză
  • agenţi de proces.
  • substanţele reglementate, altele decât hidroclorofluorcarburile, este permisă în

utilizări critice de laborator şi analitice

  • până la 31 decembrie 2014,hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi introduse pe

piaţă și utilizate pentru întreţinerea sau alimentarea echipamentelor frigorifice, de aer condiţionat și a pompelor de căldură existente,

  • până la 31 decembrie 2019 hidroclorofluorcarburile pot fi introduse pe piaţă în

vederea reambalării și a exportului ulterior

  • halonii pot fiintroduşi pe piaţă și folosiţi pentru utilizările critice stabilite înanexa VI

Cantitatea autorizată anual se limitează printr-un sistem de cote. Producătorii şi importatorii trebuie să deţină o autorizaţie care se acordă pe perioadă limitată de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.

Hidroclorofluorocarburile (HCFC) vor fi eliminate progresiv. Nu mai este permisă producerea niciunei HCFC după 31 decembrie 2019.

Orice producător sau importator autorizat să introducă pe piaţă sau să utilizeze substanţele reglementate poate transfera aceste drepturi altor producători sau importatori ai acestor substanţe de pe teritoriul Comunităţii. Orice transfer trebuie notificat în prealabil Comisiei.

Un producător poate fi autorizat, de asemenea, să depăşească nivelurile de producţie stabilite, cu condiţia ca nivelul maxim al producţiei naţionale să nu fie depăşit.

Regimul comercial

Importurile şi exporturile de substanţe reglementate şi de produse şi echipamente care conţin astfel de substanţe sunt interzise.

Cu toate acestea, există derogări pentru anumite utilizări ale substanţelor reglementate sau pentru distrugerea lor conform metodelor adecvate.

Importurile şi exporturile fac obiectul acordării unei licenţe. Această licenţă se eliberează de către Comisie, printr-un sistem electronic de acordare a licenţelor.

Controlul emisiilor

               Întreprinderile trebuie să instituie sisteme de recuperare a substanţelor reglementate conţinute în:

·         echipamentele frigorifice, de aer condiţionat şi în pompele de căldură;

·         echipamentele care conţin solvenţi;

·         sistemele antiincendiu şi extinctoare.

Odată recuperate, aceste substanţe trebuie reciclate, regenerate sau distruse într-un mod acceptabil din punctul de vedere al mediului, pentru a împiedica emisia lor în atmosferă.

De asemenea, întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru a evita orice risc de scurgeri sau de emisii de substanţe reglementate. Orice întreprindere care exploatează echipamente care conţin astfel de substanţe trebuie să efectueze verificări periodice pentru detectarea scurgerilor. Dacă se depistează scurgeri, întreprinderea trebuie să le repare în termen de paisprezece zile de la detectare.

 

Ca urmare punerii în alicare a măsurilor de restricţionare a utilizării prevăzute de regulament, inventarul privind utilizarea ODS-urilor în anul 2013, a pus în evidenţa faptul că,  la nivelul judeţului Botoşani,  aceste substanţe nu mai sunt utilizate.