Back

Anunt decizie etapa de incadrare „CONSTRUIRE FERMA SUINE- FONDURI EUROPENE” titular SC DORIPESCO PROD SRL

Anunt decizie etapa de incadrare

 

Afisat in data de 17.04.2018

 

 Agentia pentru Protectia Mediului Brașov  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE FERMA SUINE- FONDURI EUROPENE”  în jud. Brașov, com. Crizbav, str. DE 628/7-DE 628/9, f.n., titular SC DORIPESCO PROD SRL - planul se  supune  evaluării de mediu urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800 -1630 şi vineri între orele 800 -1400    la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, Str.Politehnicii, nr.3, municipiul Braşov sau pe site-ul APM Brașov  http://apmbv.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, municipiul Braşov (Fax: 0268.419013,e-mail office@apmbv.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

 

  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

  • planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului si urbanism si stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute in anexa 1 la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, iar in urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa 1 din HG 1076/2004, au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,
  • conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului  995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004, planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. (a) si (c),
  • in urma anunturilor  publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au inregistrat la APM Brașov observatii /propuneri din partea publicului.

 

 

 

Intocmit:

Serviciul A.A.A: consilier Simona PASCU